Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

buyplavixwithoutprescript
8448 184e 500
buyplavixwithoutprescript

kapitał

W kapitalizmie rynkowym nie można wykonać prawidłowego rachunku ekonomicznego np. rachunku opłacalności inwestycji, gdyż podstawowe parametry tego rachunku, takie jak ceny na surowce, ceny na wyroby produkowane z tych surowców, stawki płac, stopy procentowe, kursy walut etc, zmieniają się w nim tak szybko, że nie sposób jest przewidzieć jakie one będą za tydzień, a co dopiero za rok czy dwa. A budowa wielu fabryk trwa przecież latami. Tak więc poprawny rachunek ekonomiczny możliwy jest tylko w gospodarce planowej.
Wycena dóbr kapitałowych jest zaś w kapitalizmie rynkowym woluntarystyczna, oparta na irracjonalnych z defincji przeczuciach spekulantów, jako że nikt nie wie, ile dane dobro kapitałowe jest naprawdę warte, gdyż popyt na towary przy jego pomocy produkowane może nagle zniknąć albo może się na rynku pojawić inne dobro kapitałowe, które je zastąpi, a będzie ono tańsze, wydajniejsze i bardziej niezawodne. Jak widzę, nie masz pojęcia o gospodarce rynkowej. A ja pracowałem latami w bankach, firmach ubezpieczeniowych i na wyższych zachodnich uczelniach ma wydziałach biznesu, ekonomi i nauk politycznych, stąd też wiem i z teorii i praktyki, jak naprawdę działa kapitalizm rynkowy i jak naprawdę się w nim robi interesy. Mowa była o cenach rynkowych, a nie na talony. Zaś samochody w Polsce ostatnio potaniały, gdyż nie ma cła na złom sprowadzany z niemieckich szrotów, a poza tym, to samochodny generalnie potaniały, jako że w coraz większym stopniu są one obecnie produkowane przez roboty oraz w krajach z tanią siłą roboczą, np. w Polsce czy Turcji albo innej Rumunii. Oczywiście, zwyczajnego Polaka na nowy samochód dalej nie jest stać, ale na używany owszem, jako że to one w Polsce najbardziej potaniały ma skutek zniesienia ceł na ich import. Pamiętam, że kiedy wczasach PRL-u sprowadzałem dla siebie (mini)samochody z Zachodu, to większość wydatku stanowiło cło (samochód jakieś 10 tys. zł a cło za niego jakieś50 tys. zł). Dziś to cło jest zerowe, a więc używane samochody są dziś w Polsce tanie jak barszcz…
4 kwietnia o godz. 13:24 2530
W Australii bywa odwrotnie. Dobry rzemieślnik zarabia tam często więcej niż przeciętny lekarz. Oczywiście najlepiej zarabiający lekarze zarabiają znacznie więcej, ale mowa jest tu o przeciętnych. A z Australii wróciłem dosłownie kilka dni temu…A robi się je zupełnie inaczej niż tego uczą studentów, nawet na najlepszych wydziałach ekonomii, zarządzania czy biznesu. Po prostu w krajach kapitalistycznych nie wolno jest mówić prawdy o kapitalizmie, przynajmniej otwarcie.
buyplavixwithoutprescript

danina

Mój ojciec bał się kredytu jak diabeł święconej wody. Sytuacja zmusiła go do zaciągnięcia, tak bardzo chciał go spłacić jak najszybciej, że dostał wrzodów żołądka a rodzinie zatruł życie.
Kredyt spłacił przed terminem.
Inni w podobnej sytuacji płacili minimum i po kilkunastu latach ich kredyty zjadła inflacja.
Vivat kredyt!
Osobiście, dzięki kredytowi mogłem kupić 3 sypialniowe mieszkanie po roku i trochę pobytu w innym kraju.
Nie musiałem zapisywać się do żadnej partii i mieć wystarczającą ilość dzieci na ten metraż ani czekać w kolejce która się wydłużała w nieskończoność między innymi dlatego, że inni byli w większej potrzebie albo znali kogoś.
Vivat kredyt!Ponadto, jak czytamy w raporcie IGO, Węgry stały się regionalnym rajem podatkowym z 9% stawką podatku CIT, w Bułgarii dziesięć największych spółek nie tylko nie wpłaciło podatku, ale wręcz zostało przez rząd dofinansowanych w ramach ulg i wyrównań podatkowych, a w Słowenii spółka Gorenje od 10 lat nie zapłaciła podatku. W Polsce brak pełnego obrazu tego, jak największe przedsiębiorstwa płacą podatki. Podatek dochodowy od osób prawnych w naszym kraju stanowi 5,3% wszystkich uiszczanych danin. Procentowo mniej do budżetu wnoszą tylko firmy na Węgrzech.
Większość moich znajomych kupiła mieszkania czy domy na kredyt.
Z kilkunastu jeden zbankrutował.
buyplavixwithoutprescript

przejście

Mam nadzieję, że może kiedyś klasa posiadająca zrozumie że także dla niej największą korzyścią będzie rygorystyczne przestrzeganie prawa własności. Zrozumie, że bogactwo można wytwarzać i właśnie prawa własności gwarantują iż wytwarza się go najwięcej. Może nawet zrozumie to nie tylko klasa posiadająca. Po zarżnięciu elit, pozostają ich krajowe zasoby jedynie.
No i tubylcy, nie mający pojęcia o zarządzaniu majątkiem pozostawionym przez nich.
Tak jest w RPA, czy Zimbabwe.
Majątki białych, infrastruktura, wymagają inżynierów, planistów, techników.
Kadry która była biała i wyjechała…..
Zasoby zagraniczne Kadafiego, czy Huseina, zasilają skarbce zachodnich banków. I jeszcze długo nie trafia do krajów pochodzenia.
A gdyby nawet, to szybko dzięki ich przewłaszczeniu i sprywatyzowaniu przez nowe elity, odbędą drogę powrotną.
Podobnie było w przypadku Marcosa, Stroesnera, czy Pinocheta.
Elity w skali globu sa dość….JEDNORODNE?
Wypływ kapitału chińskiego, rosyjskiego, ma też ten sam kierunek.
Do teoretycznych safe haven……
buyplavixwithoutprescript

gospodarka

Zamiast przydziału dóbr, finansowanego ze wspólnej kasy, otrzymujesz kredyt- o ile masz zdolność do wzięcia.
W gospodarce niedoboru, było to jakieś wyjście.
Obecnie mamy gospodarkę nadmiaru dóbr- szczególnie importowanych. Wiek XV- XVIII w Europie, to ciąg konfliktów dynastycznych, religijnych, zaciężnych armii do wynajęcia, masowego wystepowania epidemii, depopulacji powodowanej głodem.
Stracono wówczas 25 do 50% populacji w niektórych krajach.
Polska na szczęście trzymała się od tego z daleka, choć i nas nie omineły zagony szwedzkie, tatarskie, czy moskiewskie, nie mówiąc o ukraińskim powstaniu i wojnie domowej, rokoszach, zajazdach.
Nas zrabowano, dobra wywieziono do Szwecji, setki tysięcy sprzedano w Stambule na targu niewolników.
Bez podatków na armię, nie dało sie tego uniknąć.
Prywatne armie moznowładców służyły innym celom.
Wydatków rządowych, inwestycji naszych możnowładców, w zasadzie brak.
Wcześniej, dzielilismy jedynie to, co sami wytworzylismy.
Nie wiem, czy to lepsza długofalowo sytuacja.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl